Sterrenboom algemeen

Kindcentrum Sterrenboom is op 1 augustus 2022 ontstaan uit de fusie tussen KC Sterrenbosch en De Wijboom.

Wij staan voor gedegen onderwijs met een open blik op de wereld om ons heen. We hebben 13 groepen en werken met een jaarklassensysteem. Wij werken naast de basisvakken voor rekenen/taal en spelling met Jeelo. 

Onze leerlingen zeggen vaak: ‘Wij gaan Jeelo-en!’ Daarmee bedoelen ze leren op de Jeelo-manier: samen werken aan een projectresultaat waarvoor je kennis en verschillende competenties nodig hebt. Zo komen de talenten van elk kind tot hun recht.

Leerlingen werken schoolbreed van groep 1 t/m 8 aan maatschappelijk relevante projecten. Zes weken lang staat de hele school in het teken van het project. De projecten vormen de kapstok voor al het leren. Je kunt er wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie, burgerschap, verkeer en EHBO, techniek en digitale geletterdheid geïntegreerd mee aanbieden. 

Het kindcentrum bestaat uit een basisschool en twee kinderdagopvangorganisaties. Het basisonderwijs binnen kindcentrum Sterrenboom valt onder schoolbestuur ATO-scholenkring. De kinderdagopvang wordt georganiseerd door Norlandia en Kanteel.

Sterrenboom is een Kindcentrum in ’s-Hertogenbosch in de wijk Maaspoort.