Jeelo

Wereldoriëntatie en expressieve vakken worden vorm gegeven d.m.v. Jeelo.

Jeelo betekent: JE Eigen LeerOmgeving.Kinderen ervaren de wereld als een geheel. Door samenhang in de leerstof aan te brengen en de maatschappij bij het leren te betrekken, leren leerlingen verbanden te leggen tussen wat ze leren op school en de wereld om hen heen. Door dit doordacht te doen, hebben we een minder overladen curriculum en meer tijd voor de begeleiding van leerlingen. Zo leren meer leerlingen meer.

Jeelo heeft een aanbod voor groep 1 tot en met 8:- 12 projecten voor wereldoriëntatie-breed en taal- alle 21e eeuwse vaardigheden zijn geïntegreerd- doorlopende ontwikkellijnen voor groep 1-8- een digitale leeromgeving om deze lijnen te volgen- 

Alle groepen werken tegelijk aan hetzelfde project.

Leerlingen werken tijdens het project naar een concreet projectresultaat toe. Ze weten waarom ze leren. In elk project staan leerlingen voor 6 uitdagingen. Het zijn 6 maatschappelijke uitdagingen waarvoor de nieuwe generatie staat. De uitdagingen zijn gebaseerd op de duurzaamheidthema’s van de Verenigde Naties. 

Elk project van Jeelo berust op 3 pijlers:

•  Samen leven voor betrokkenheid bij leerlingen en de omgeving

•  Samen werken voor 21e-eeuwse vaardigheden

•  Zelfstandig leren voor individueel leren leren.

Zowel ouders als leerkrachten kunnen de vorderingen op de ontwikkellijnen nauwgezet volgen.

Ook de leerling kan alles volgen. Zo krijgt de leerling meer regie (eigenaarschap)