Kinderopvang

Norlandia en Kanteel samen onder één dak

Vanaf schooljaar 2023-2024 bieden zowel Norlandia als Kanteel de mogelijkheid tot opvang aan binnen ons kindcentrum. Hierbij gaat het om dagopvang, peuterarrangementen en buitenschoolse opvang.

Norlandia

In onze pedagogische visie leren kinderen al spelend. Kinderen zijn continue in ontwikkeling. Ze zijn van ons afhankelijk voor kennis, vaardigheden, socialisering en moralisering, Elk kind kan binnen de mogelijkheden van zijn leeftijd, op zijn eigen manier zelfstandig zijn. Ieder kind heeft recht op het nastreven van zijn eigen geluk. Vanuit die gedachte gaan wij mee in de belevingswereld van het kind. Wij helpen ze om hun kwaliteiten en talenten te ontdekken. Wij vinden het bijzonder dat onze medewerkers er getuige van zijn dat een kind steeds meer de wereld in trekt om te worden wie hij is: bijzonder, uniek en in staat zijn eigen leven te leiden. 

Kanteel

Samen met het kindcentrum stimuleren en volgen wij de ontwikkeling van elke kind, van geboorte tot aan de eerste tienerjaren. We doen het samen. In alles wat we doen proberen we de leefwerelden waarin kinderen opgroeien te verbinden: thuis, kinderopvang, buurt en school. Zo creëren we een emotioneel positief klimaat waarin kinderen kunnen groeien en ontwikkelen.