Burgerschap

Binnen de school wordt doelgericht en samenhangend gewerkt aan burgerschap.

• Kennis van en inzicht in werking van en respect voor achterliggende abstracte basiswaarden: vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

• Kennis van democratie, rechtstaat en grondrechten.

• Ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties.

• Respectvolle oefenplaats voor de basiswaarden.

• Internaliseren burgerschapsvaardigheden (en het volgen van die ontwikkeling).