Protocollen

 

Ziek worden of een ongelukje op school

Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich verwondt, door een insect wordt geprikt of iets dergelijks. In zo’n geval zullen de BHV-ers van school optreden zoals van een BHVer/EHBO-er verwacht mag worden. Bij ziekte wordt contact opnemen met de ouders, verzorgers of met een andere, door hen aangewezen, persoon. Dit alles is opgenomen in ons protocol medicijnverstrekking en medische handelingen.