Het jonge kind

Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de fantasie en spelbehoefte van jonge kinderen, werken we in groep 1-2 met thema’s.

De thema’s worden vormgegeven vanuit Jeelo. Het voorbereiden van de thema’s gebeurt met alle leerkrachten samen op basis van de leerlijnen van groep 1 en 2.

Die volgen wij nauwlettend op grond van de observatielijsten van KIJK.

Per dag is er steeds een afwisseling van groepsactiviteiten en individueel werk; van ontdekkend spelen en leren en gestructureerd werken.

De ontwikkeling van de jonge kinderen wordt goed gevolgd; door middel van observaties.

De aanpak in groep 1 en 2 verschilt met die in de andere groepen.

Dat is al te zien aan de inrichting van de lokalen. In ieder lokaal zijn hoeken ingericht, zoals de huis/themahoek, lees, taalhoek, rekenhoek en bouwhoek.

Het eerste half uur van de dag gaan alle kinderen aan de slag met ontwikkelingsmateriaal wat door de leerkracht is neergezet.

Sommige kinderen hebben daarbij de vrijheid om zelf te kiezen terwijl andere kinderen door de leerkracht een materiaal aangeboden krijgen. De leerkracht geeft tijdens dit half uur gerichte begeleiding aan een groepje kinderen. De anderen kinderen werken zelfstandig met het materiaal en daarbij worden de regels van het zelfstandig werken toegepast. Tijdens de dag is er nog een tweede moment van spelen en werken.

Binnen de kleutergroepen is veel ontwikkelingsmateriaal aanwezig. Hiermee werken de kinderen en voeren ze bepaalde opdrachten uit. Met behulp van deze materialen proberen we het kind zich zo veel mogelijk totaal te ontwikkelen. Daarnaast worden ontwikkelingsmaterialen doelgericht ingezet om taal-, lees- en rekenvoorwaarden te ontwikkelen. Er zijn verschillende soorten, aan elk ontwikkelingsniveau aangepaste materialen, om deze ontwikkeling te bereiken.

Op deze manier wordt het kind verder geholpen op zijn weg naar zelfstandigheid. Tekenen, verven, knutselen en boetseren komen veelvuldig tijdens het werken in hoeken aan de orde.

Naast de expressieve waarde van het omgaan met deze materialen wordt hiermee ook de fijne en grove motoriek ontwikkeld.