ATO-scholenkring

Het bevoegd gezag onderwijs Onze school en ATO-Scholenkring KC Sterrenboom hoort bij ATO-Scholenkring. Dit is een stichting van in totaal 15 scholen/kindcentra. ATO staat voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs. Dit is waar we voor staan (onze missie): “Bij ATO-Scholenkring willen we dat kinderen kunnen opgroeien als veerkrachtige, gelukkige wereldburgers die vol zelfvertrouwen en met oog voor de ander in de maatschappij staan. We hebben aandacht voor de ontwikkeling van basisvaardigheden en kwaliteiten, maar ook voor ieders rol in de samenleving.

Daarom dagen we kinderen uit om nieuwsgierig te zijn en zich respectvol te gedragen naar zichzelf en de ander. We leren hun te (blijven) leren, te reflecteren op zichzelf en om te gaan met veranderingen. Op deze wijze wil ATO-Scholenkring ieder kind uit ’sHertogenbosch en omgeving gelijke kansen en goed onderwijs bieden.”

De scholen en kindcentra van ATO hebben de volgende uitgangspunten: • Ieder kind is welkom, ongeacht afkomst, godsdienst of levensbeschouwing.

• We houden rekening met de verschillen tussen kinderen.

• We behandelen elkaar met respect en openheid.

• We bieden een fysieke en sociaal veilige omgeving.

We doen er alles aan om het onderwijs te blijven verbeteren. 

Op de website www.ato-scholenkring.nl kunt u het koersplan vinden, meer lezen over onze thema’s en over ons.

 

Stafbureau ATO-Scholenkring Postbus 185, 5240 AD Rosmalen telefoon: 073-850 77 88 info@ato-scholenkring.nl www.ato-scholenkring.nl

Bevoegd gezag Stg. ATO-scholenkring 's-Hertogenbosch e.o.

College van Bestuur: Ankie de Laat ankiedelaat@ato-scholenkring.nl telefoon: 073- 850 77 88