Documenten

AvG en Privacy

ATO-Scholenkring heeft als doel dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Om dat doel te bereiken is het nodig om gegevens van de kinderen vast te leggen en op andere manieren te verwerken. ATO-Scholenkring vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met deze gegevens en neemt haar verantwoordelijkheid hierin. In de privacy verklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de gegevens van uw kind omgaan. Zie hieronder.