Het team

 

Op KC Sterrenboom bij de afdeling onderwijs werken 30 teamleden. De samenstelling van het team is gemêleerd. Zo zijn er binnen de school startende leerkrachten en leerkrachten met al veel ervaring, veel juffen en ook een aantal meesters. We hebben daarnaast studenten vanuit het ROC.

De meeste teamleden zijn groepsleerkrachten. In veel groepen zijn twee leerkrachten werkzaam die ieder bepaalde dagen of dagdelen voor hun rekening nemen. Vanzelfsprekend zijn de leerkrachten verantwoordelijk voor de groep. Zij zijn de spil waarom het in een schooljaar draait voor uw kind. Zij dragen de zorg voor het welzijn van de kinderen en voor het bereiken van de doelen. Ook als blijkt dat een kind speciale begeleiding in de klas nodig heeft, zijn zij voor u, zeker in eerste instantie, het aanspreekpunt.

Tevens zijn er meerdere teamleden binnen de school met een specifieke taak. U kunt hierbij denken aan Intern begeleiders (IB), Remedial teacher (RT), ICT, coaches, leraarondersteuners en een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs.

Ieder teamlid is kartrekker van een vakgebied binnen een leerteam en zorgt er voor dat er in de jaarplanning activiteiten hieromtrent worden opgenomen.

Onze school is moederschool voor studenten van het Koning Willem 1 College van de opleiding voor onderwijsassistent. Dit betekent dat er ieder jaar stagiaires in onze groepen zijn die ons team & kinderen extra ondersteunen.